electrum-eds

Electrum Sp. z O.O., ul. Watykariska 13,15-638 Biaiystok niniejszym potwierdza, iz firma EDS Inzynieria Sp. z o.o. z siedzibg przy ul. Lindleya 16 w Warszawie wykonywata roboty instalacyjno-elektryczne na obiekcie mieszkalno-ustugowym Rondo Wiatraczna w Warszawie. Firma EDS odpowiedzialna byta za wykonanie tras kablowych w budynku, instalacji oswietleniowej oraz sifowej na pasazach, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie instalacji oswietlenia elewacji oraz montaz tablic piçtrowych ZELP.

Cenimy sobie wspotpracç z firmg EDS Inzynieria.

Wszystkie zlecone prace w obiekcie „Rondo Wiatraczna" wykonane zostaty terminowo, solidnie, fachowo і z zachowaniem najwyzszej jakosci zgodnie z naszymi wymaganiami і oczekiwaniami.

Polecamy firmç EDS Inzynieria sp. z o.o. jako solidnego і zaufanego wykonawcç robot z zakresu instalacji elektrycznych.

 

elektrum-11-07-18

 

 

 

 

Z poważaniem inż. Tomasz Słyż,

Send
Также вставьте сразу после открывающего тега следующий фрагмент: