Adres:

Warszawa
ul. Lindleya 16, 02-013, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Telefon:

+48507955607

REFERENJE

1

electrum-eds

Electrum Sp. z O.O., ul. Watykariska 13,15-638 Biaiystok niniejszym potwierdza, iz firma EDS Inzynieria Sp. z o.o. z siedzibg przy ul. Lindleya 16 w Warszawie wykonywata roboty instalacyjno-elektryczne na obiekcie mieszkalno-ustugowym Rondo Wiatraczna w Warszawie. Firma EDS odpowiedzialna byta za wykonanie tras kablowych w budynku, instalacji oswietleniowej oraz sifowej na pasazach, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie instalacji oswietlenia elewacji oraz montaz tablic piçtrowych ZELP.

Cenimy sobie wspotpracç z firmg EDS Inzynieria.

Wszystkie zlecone prace w obiekcie „Rondo Wiatraczna" wykonane zostaty terminowo, solidnie, fachowo і z zachowaniem najwyzszej jakosci zgodnie z naszymi wymaganiami і oczekiwaniami.

Polecamy firmç EDS Inzynieria sp. z o.o. jako solidnego і zaufanego wykonawcç robot z zakresu instalacji elektrycznych.

 

elektrum-11-07-18

 

 

 

 

Z poważaniem inż. Tomasz Słyż,

logotyp_unibep

 

UNIBEP S.A. rekomenduje firmę EDS Inżynieria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-013, ul. Williama Lindleya 16, jako wartego polecenia partnera

Współpraca została nawiązana w okresie: od 04.04.2017 do 31.03.2018 i była bardzo pozytywna.

Zakres współpracy zawierał:

  • wykonanie pełnego zakresu tras kablowych,
  • kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych na piętrach L0,
  • kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych na piętrach L +1,
  • wykonanie instalacji odgromowej.

 

Kontrahent jest godny polecenia tym, którzy przy decyzji dotyczącej partnera biznesowego kierują się terminowością usług. Terminarz prowadzenia prac jest ustalany po uzgodnieniu z klientem.

 

Przedsiębiorstwo wykazuje takie samo zaangażowanie we wszystkie przyjęte zlecenia. Do realizacji zleceń firma kompletnie wykorzystuje swoje zasoby osobowe, informacyjne, rzeczowe i finansowe.

 

Firma budzi zaufanie bez najmniejszych nawet wątpliwości. Uważam, że to istotna informacja dla tych, którzy jako kontrahenci doceniają poczucie bezpieczeństwa. Zwraca uwagę życzliwe podejście do kontrahenta. Potrzeby klienta zostały świetnie zrozumiane.

Referencja_Wiatraczna_UNIBEP

 

 

Z poważaniem: Marek Żukowski Kierownik robót,

logotyp_unibep

Unibep S.A. uprzejmie informuje o podjętej współpracy z firmą EDS - Inżynieria z siedzibą w: Warszawa (02-001), al. Jerozolimske 99/1.

Współpraca rozpoczęła się 01.08.2016 i trwa w chwili obecnej, ponieważ jest bardzo wartościowa.

W ramach zawartej umowy firma wykonuje:

- montaż instalacji elektrycznej.

Godne uwagi jest to. że kontrahent przejawia szacunek do klienta poprzez terminowe zrealizowanie zleconej usługi. Warto nawiązać kontakt z przedsiębiorstwem, ponieważ ma on na uwadze czas klienta. Godną docenienia jest imponująca wiedza, jaką posiada firma. Podczas współpracy z przyjemnością można przekonać się, że personel przedsiębiorstwa to profesjonaliści.

Profesjonalizm firmy sprawia, iż całkowicie zasługuje na zaufanie kontrahenta. Sądzę, że to istotna wiadomość dla tych, którzy jako klienci doceniają poczucie bezpieczeństwa.

Zwraca uwagę nienaganne podejście do klienta. Cieszy doskonałe zrozumienie potrzeb kontrahenta i efektywne wyjście im naprzeciw.

 

unibep_eds

 

Z poważaniem: kierownik budowy Upr. Bud,PiJfc/0025/0W0K/09,

electrum-edsElectrum Sp. z o.o., ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok niniejszym potwierdza, iż firma EDS Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lindleya 16 w Warszawie jest naszym podwykonawcą wykonującym zlecone prace polegające na montażu pełnego zakresu instalacji elektrycznych, teletechnicznych, oraz rozruchu układów zasilania.

Cenimy sobie współpracę z firmą EDS Inżynieria.

Wszystkie zlecone prace w obiekcie „Galeria Północna” wykonane zostały terminowo, solidnie, fachowo i z zachowaniem najwyższej jakości zgodnie z naszymi wymaganiami i oczekiwaniami.

Polecamy firmę EDS Inżynieria sp. z o.o. jako solidnego i zaufanego wykonawcę robót z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

eds-electrum

Z poważaniem, Electrum sp.z.o.o.,

Send