Adres:

Warszawa
ul. Lindleya 16, 02-013, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Telefon:

+48507955607

Instalacje elektryczne w kompleksach sportowych

Kompleks sportowy jest obiektem złożonym, łączącym boisko z obiektami sportowymi o różnym przeznaczeniu, budynki o charakterze pomocniczym i instalacjami technologicznymi.

 Tego typu obiekty wymagają rozbudowanego systemu zasilania, zaopatrującego w energię elektryczną:

 • systemy ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji;
 • systemy sztucznego tworzenia lodu (gdy w kompleksie sportowym znajdują się lodowiska);
 • efektywne oświetlenie boisk, sal i pomieszczeń pomocniczych, z zastosowaniem różnego typu sprzętu oświetleniowego – od zwykłych lampek do potężnych reflektorów;
 • pracę wszelkiego możliwego sprzętu treningowego, wykorzystywanego przy przeprowadzaniu zawodów na różnym szczeblu;
 • systemy ochrony i systemy przeciwpożarowe itp.

 

Kompleksy sportowe mogą pomieścić ogromną liczbę ludzi, co zobowiązuje do podjęcia wszystkich środków bezpieczeństwa przy zasilaniu kompleksów energią elektryczną, przewidzianych normami, opracowanymi dla budowli tego typu. Dla oświetlenia stadionów i boisk narzucane są szczególne wymogi, dlatego niezbędnym jest uwzględnienie takich czynników, jak oślepianie zawodników, arbitrów i publiczności, rozmieszczenie sprzętu oświetleniowego względem kamer i wiele innych.

W taki sposób, zasilanie energią elektryczną kompleksu sportowego stanowi złożony system, w którym obliczenia i montaż elementów powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów, posiadających doświadczenie w tego typu pracach.

Cały kompleks usług w zakresie organizacji zasilania energią elektryczną kompleksu sportowego mogą zrealizować specjaliści firmy EDS Inżynieria. Ich kwalifikacje potwierdzone są odpowiednimi certyfikatami.

Do wykonywanych prac zalicza się:

 • dokonanie potrzebnych obliczeń, określenie niezbędnych obciążeń i projektowanie odrębnych bloków i systemów zasilania obiektu, z pełnym uwzględnieniem Zasad Instalacji Urządzeń Elektrycznych;
 • dobór i dostarczenie sprzętu, niezbędnego do realizacji projektu, oraz dodatkowych materiałów montażowych;
 • instalacja przewodów zasilających;
 • montaż liczników energii elektrycznej;
 • instalacja urządzeń energetycznych;
 • organizacja oświetlenia kompleksu sportowego;
 • wykonanie uziemienia sprzętu elektrycznego i instalacji odgromowej zgodnie z Zasadami Instalacji Urządzeń Elektrycznych, normami prawa budowlanego;
 • obsługa systemu zasilania elektrycznego kompleksu z wykonywaniem okresowych przeglądów stanu technicznego i utrzymania w należytym stanie wszystkich jego elementów.

Specjaliści firmy EDS Inżynieria posiadają odpowiednie kompetencje w zakresie nowoczesnego projektowania oświetlenia, w tym z zastosowaniem technologii RGB i innych nowinek technicznych. Pozwala nam to na tworzenie oryginalnych rozwiązań w zakresie podświetlenia obiektów sportowych, wykonywanie light show podczas imprez masowych na terenie kompleksu sportowego i wcielanie w życie wszelkich innych idei projektantów oświetlenia.

Podczas planowania oświetlenia obiektów sportowych przez specjalistów naszej firmy, szczególną uwagę poświęca się obliczeniu optymalnego poziomu natężenia pionowego oświetlenia, umożliwiającego równomierne oświetlenie pola gry, stworzenie komfortowych warunków dla publiczności, a także zapewnienie maksymalnie wysokiej jakości transmisji HD.

Każdy tworzony przez nas projekt przewiduje różne tryby oświetlenia (dyżurny, meczowy, treningowy, koncertowy itp.).

Każde zamówienie w zakresie zasilania elektrycznego kompleksu sportowego wykonywane jest przez specjalistów firmy EDS Inżynieria indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich cech charakterystycznych obiektu.

Send