Adres:

Warszawa
ul. Lindleya 16, 02-013, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Telefon:

+48507955607

Instalacje elektryczne w sklepach

 

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny sklep bez dostępu do elektryczności. Niezawodny system zasilania energią elektryczną jest niezbędny, niezależnie od tego, jakie grupy towarów zawarte są w asortymencie sklepu. Zasilanie energią elektryczną jest jednym z najważniejszych komponentów efektywnej przedsiębiorczości i produktywności przedsiębiorstwa handlowego. Cechy projektowania sieci elektrycznej dla punktu sprzedażowego zależą od jego specjalizacji i wymaganych mocy. Na przykład, przedsiębiorstwa zajmujące się handlem żywnością, wymagają urządzeń chłodniczych, wag i innych. W salonach samochodowych sprawdzi się podświetlenie każdego stanowiska z samochodem. W każdym sklepie potrzebne jest oświetlenie wysokiej jakości, zapewnienie zasilania energią elektryczną do podłączenia kas itp.

 

Nie należy pomijać organizacji zewnętrznego oświetlenia budynków o przeznaczeniu handlowym, które wyróżni je spośród innych budowli architektonicznych miasta.

Kolejnym ważnym aspektem zasilania energią elektryczną przedsiębiorstw handlowych jest organizacja systemu zasilania awaryjnego.

Wykorzystywane urządzenia elektryczne i sprzęt oświetleniowy powinny zapewniać pełne bezpieczeństwo pracowników i klientów sklepu.

Dlatego organizacja zasilania energią elektryczną punktu sprzedażowego powinna być realizowana zgodnie z wymogami przepisów przeciwpożarowych i normami sanitarnymi.

Projektowanie i montaż systemu zasilania energią elektryczną centrów handlowych i sklepów powinny być wykonywane przez profesjonalistów, potrafiących uwzględnić wszystkie specyficzne detale każdego obiektu. Firma EDS Inżynieria oferuje pełny pakiet usług w zakresie organizacji zasilania energią elektryczną punktów sprzedażowych na etapie ich budowy, przebudowy czy rozbudowy.

Wykwalifikowani inżynierowie i doświadczeni elektromonterzy naszej firmy wykonają prace w zakresie:

  • wykonania indywidualnego projektu zasilania elektrycznego punktu sprzedażowego, uwzględniającego wszystkie obliczenia w zakresie przewidywanych obciążeń, niezbędnych przekrojów kabli, ilości podłączanych urządzeń i ich optymalnego rozmieszczenia itp.;
  • doboru, zamówienia i dostawy niezbędnego sprzętu elektrycznego i materiałów celem zapewnienia wysokiej jakości montażu;
  • instalacji sieci energetycznych i sieci niskiego napięcia, zapewniających zewnętrzne i wewnętrzne zasilanie elektryczne budynku;
  • montażu niezbędnego sprzętu (liczników energii elektrycznej, puszek rozgałęźnych i urządzeń rozdzielczych, automatów i wyłączników różnicowoprądowych, gniazd i wyłączników);
  • zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników poprzez wykonanie uziemienia urządzeń elektrycznych;
  • organizacji oświetlenia architektonicznego budynku za pomocą nowoczesnego sprzętu oświetleniowego (taśmy LED i innych);
  • dalszej obsługi sieci zasilania energią elektryczną.

Przyjmując zamówienie do realizacji, pracownicy firmy EDS Inżynieria biorą na siebie pełną odpowiedzialność za jakość funkcjonowania sieci elektrycznej. Wszystkie rozliczenia projektowe wykonywane są zgodnie z wymogami norm i innych, co uwalnia klienta od wszelkich problemów z organami kontrolującymi.

Elektromontaż firmy EDS Inżynieria — dobra cena, niezawodność i jakość!

Send