Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej (Wilno, Litwa)

Termin budowy:

07.2017 – 05.2018

Zakres robót:

Kompleksowe wykonanie rekonstrukcji instalacji elektrycznych w budynku Ambasady

Send
Также вставьте сразу после открывающего тега следующий фрагмент: