Adres:

Warszawa
ul. Lindleya 16, 02-013, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Telefon:

+48507955607

Instalacje elektryczne w biurach

Zasilanie biur energią elektryczną jest procesem zaopatrzenia w zasilanie elektryczne licznych urządzeń biurowych, oświetlenia, klimatyzacji, systemu alarmowego itd.

W odróżnieniu od przedsiębiorstw przemysłowych, pomieszczenia biurowe nie wymagają aż tak dużej mocy. Jednak organizacja zaopatrzenia ich w energię elektryczną posiada pewne utrudnienia.

 • zaadoptowanie w celach biurowych starych budynków i pomieszczeń domów mieszkalnych, w których stare przewody nie są przystosowane do dużego obciążenia i nie tylko zawodzą, ale i stwarzają zagrożenie pożarowe.
 • urządzenia biurowe są szczególnie wrażliwe na spadek napięcia i niestabilne obciążenia mogą doprowadzić do stanu niezdatności drogiego sprzętu.nieoczekiwane odłączenie energii elektrycznej może doprowadzić do utraty ważnych informacji na nośnikach elektronicznych.
 • w niektórych biurach własność intelektualna stanowi szczególną wartość, która wymaga wyjątkowo niezawodnego funkcjonowania systemu alarmowego.

Dlatego przy adoptowaniu budynku w celach biurowych, jego instalacja elektryczna powinna być wykonywana od zera, a przy jej organizacji należy przewidzieć automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne i niezawodną pracę systemu alarmowego. Poza tym obliczeniami, projektowaniem i montażem przewodów elektrycznych i urządzeń sieci elektroenergetycznej powinni zajmować się specjaliści, którzy potrafią uwzględnić wszystkie niuanse zaopatrzenia biura w energię elektryczną.

Swoje usługi w zakresie zasilania energią elektryczną pomieszczeń o dowolnym przeznaczeniu, w tym biur, oferuje firma EDS Inżynieria. Specjaliści firmy zalecają projektowanie systemu zasilania energią elektryczną jednocześnie z planowaniem miejsc pracy. Wówczas projekt będzie maksymalnie odpowiadać potrzebom produkcyjnym.

 

W zakres usług, świadczonych przez specjalistów firmy EDS Inżynieria, zalicza się:

 • wykonanie niezbędnych obliczeń (obciążeń, wymaganych przekrojów kabli itd.), stworzenie indywidualnego projektu zasilania energią elektryczną, zgodnie z właściwościami pomieszczenia, w którym będą realizowane wszystkie normy profilowe;
 • dostarczenie niezbędnego sprzętu do obiektu;
 • wykonanie profesjonalnego montażu przewodów elektrycznych i urządzeń sieci elektroenergetycznej zgodnie z projektem;
 • podłączenie obiektu do miejskiej sieci elektroenergetycznej;
 • obsługa stworzonej sieci elektroenergetycznej w procesie jej eksploatacji.

 

Przy tworzeniu projektu zasilania energią elektryczną  i jego realizacji na obiekcie, pracownicy EDS Inżynieria wykonują następujące zadania:

 • organizacja całodobowego nieprzerwanego zasilania sprzętu biurowego i systemu alarmowego.
 • zapobieganie wypadkom i urazom pracowników biura, spowodowanym przez przyrządy elektrycznie poprzez używanie urządzeń ochronno-łączeniowych, organizację uziemienia, piorunochronu itd.
 • stabilizacja napięcia, zapobiegająca psuciu się sprzętu elektronicznego.
 • kompleksowa organizacja oświetlenia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi oświetleniowych na różnych poziomach.
 • ekonomiczne koszty materiałów i organizacja oszczędnego zużycia energii.

Zasilanie energią elektryczną biur przez EDS Inżynieria – to współczesny system komunikacyjny, uwzględniający zasady estetyki, niezawodności, bezpieczeństwa i oszczędnego zużycia energii.

 

Send