Adres:

Warszawa
ul. Lindleya 16, 02-013, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Telefon:

+48507955607

Instalacje elektryczne w mieszaniu

Zasilanie energią elektryczną jest jednym z najważniejszych mediów, bez których trudno wyobrazić sobie współczesne mieszkanie. Instalacja przewodów wymaga szczególnej dokładności, ponieważ od jakości ich montażu zależy bezpieczeństwo korzystania z urządzeń elektrycznych. Samodzielne wykonanie tak odpowiedzialnego zadania lub powierzenie go osobom, nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji, jest równoznaczne ze stworzeniem zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających w mieszkaniu.

Sieć elektryczna powinna być właściwie zaprojektowana, do czego konieczne jest:

 • prawidłowe obliczenie wymaganego obciążenia;
 • określenie, jaki przekrój kabla spełni wymagane warunki zasilania energią elektryczną;
 • obliczenie niezbędnej liczby wyłączników, gniazd, automatów i innych elementów sieci elektrycznej, optymalny wybór miejsc do ich rozmieszczenia;
 • wybór dostawcy akcesoriów elektrycznych (urządzeń, materiałów montażowych i części).

 

Firma EDS Inżynieria zapewni profesjonalnych specjalistów w celu wykonania wszelkich prac elektromontażowych w mieszkaniu. Do usług, świadczonych przez wykwalifikowanych pracowników EDS Inżynieria zalicza się:

 • wykonywanie niezbędnych obliczeń, planowanie rozmieszczenia elementów sieci elektrycznej;
 • dobór i dostawa przewodów i innego sprzętu, niezbędnego do wykonania prac elektromontażowych;
 • ułożenie sieci energetycznych i sieci niskiego napięcia, instalacja i wymiana przewodów elektrycznych w mieszkaniu;
 • montaż urządzeń rozdzielczych;
 • instalacja lub przeniesienie licznika energii, podłączenie go do sieci elektrycznej;
 • montaż puszek rozgałęźnych;
 • instalacja punktów elektrycznych lub przeniesienie ich w inne miejsce;
 • instalacja niezbędnego wyposażenia elektrycznego i sprzętu AGD;
 • instalacja automatów i wyłączników różnicowoprądowych;
 • świadczenie pomocy konsultacyjnej we wszelkich kwestiach, dotyczących zasilania energią elektryczną w mieszkaniu;
 • wykrycie i usunięcie usterek w sieci elektrycznej, wykonanie wszelkich prac w zakresie jej obsługi.

Specjaliści naszej firmy gotowi są do wykonania wszelkich rodzajów prac w zakresie elektromontażu, świadczą także usługi instalacji zasilania w mieszkaniu „pod klucz”, niezależnie od tego czy potrzebne jest wyposażenie sieci elektrycznej w nowym mieszkaniu, czy wymiana starych przewodów elektrycznych.

Zalety zamówienia usług w naszej firmie:

 • wszelkie prace wykonywane są przez zespół doświadczonych pracowników;
 • specjaliści naszej firmy wyposażeni są w nowoczesny sprzęt i narzędzia, mające wpływ na wysoką jakość i dokładność wykonywanych prac;
 • dostawa certyfikowanych urządzeń do elektromontażu;
 • zgodność wykonywanych prac z normami.

Elektromontaż firmy EDS Inżynieria - szybko, niezawodnie i niedrogo!

Send