Adres:

Warszawa
ul. Lindleya 16, 02-013, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Telefon:

+48507955607

Instalacje elektryczne w domach na wsi

Elektryczność to jedno z głównych źródeł zapewnienia warunków życiowych w domu na wsi. W związku z tym projekt zasilafnia energią elektryczną domu na wsi jest ważnym elementem planowania komunikacji budynku.

Ponieważ dom na wsi stanowi odrębny budynek, jego zasilanie energią elektryczną posiada kilka właściwości, odróżniających od zasilania energią elektryczną mieszkania miejskiego, a mianowicie:

 • podłączenie sieci elektroenergetycznej domu na wsi do sieci miejskiej realizowane jest za pośrednictwem linii napowietrznych, których zorganizowanie wymaga spełnienia szeregu wymagań;
 • do montażu linii napowietrznych na odległości powyżej 25 m w projekcie powinny być przewidziane dodatkowe podpory;
 • przy montażu linii połączenia pod ziemią (bardziej niezawodny, ale drogi sposób), powinny być wzięte pod uwagę czynniki klimatyczne i inne właściwości;
 • domy na wsi często są ogrzewane przy pomocy systemu elektrycznego, w takim przypadku projekt powinien przewidywać trójfazową sieć elektroenergetyczną itd.
 • w celu nieprzerwanego funkcjonowania systemu obsługi domu na wsi, często wykorzystywana jest instalacja źródeł autonomicznego zasilania energią elektryczną.

 

System zasilania energią elektryczną można umownie podzielić na trzy podstawowe części:

 • wewnętrzna – część sieci elektroenergetycznej umiejscowiona wewnątrz pomieszczenia;
 • zewnętrzna – zapewnia oświetlenie ulic, podłączenie ogrodowych urządzeń elektrycznych itd.
 • gospodarcza – zapewnia zasilanie elektryczne systemów, pracę systemów wentylacyjnych, grzewczych, zaopatrujących w wodę itd.

Każdy inwestor dąży do tego, aby system zasilania energią elektryczną jego domu na wsi był nowoczesny, niezawodny, opłacalny i nie generował problemów związanych z energią elektryczną. Stworzenie takiego systemu jest możliwe dzięki zespołowi doświadczonych i kompetentnych specjalistów, reprezentowanych przez firmę EDS Inżynieria.

Każde rozwiązanie dotyczące zasilania energią elektryczną domów na wsi przygotowywane jest z uwzględnieniem konkretnych warunków i wymogów klienta. Oferowane usługi obejmują:

 • obliczenie potrzebnej mocy, obciążenia elektrycznego, średnicy kabli i przewodów elektrycznych, materiał, z którego są wyprodukowane, zapotrzebowanie w stabilizator napięcia itd.;
 • projektowanie zasilania energią elektryczną zgodnie z wymogami i ustalonymi normami;
 • dostarczenie niezbędnych materiałów i sprzętu;
 • montaż sieci elektroenergetycznej, w tym instalacji elektrycznej, rozdzielnicy elektrycznej, wyłącznika instalacyjnego, wyłącznika różnicowoprądowego, liczników energii elektrycznej, wyłączników, gniazd, oświetlenia itd.
 • zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z narzędzi elektrycznych (ochrona przed kontaktem bezpośrednim i pośrednim z elementami przewodzącymi prąd, organizacja uziemienia, montaż piorunochronu itd.);
 • testowanie powstałego systemu zasilania energią elektryczną i podłączenie go do miejskiej sieci elektroenergetycznej.

Tworząc rozwiązania zasilania energią elektryczną domów na wsi, specjaliści firmy EDS Inżynieria korzystają z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które zapewniają oszczędne wykorzystanie energii elektrycznej, komfort życia w domu na wsi, używanie nowoczesnych lamp, oświetlenia funkcjonalnego i dekoracyjnego, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

 

Send