Adres:

Warszawa
ul. Lindleya 16, 02-013, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Telefon:

+48507955607

Instalacje elektryczne w kawiarniach i restauracjach

Restauracje, kawiarnie i inne przedsiębiorstwa gastronomiczne wykorzystują obecnie skomplikowane systemy urządzeń o różnym przeznaczeniu: urządzeń oświetleniowych, technologicznych, klimatyzacyjnych itp. Dlatego organizacja zasilania energią elektryczną instytucji tego typu jest pracochłonnym procesem, wymagającym uwzględnienia wielu najróżniejszych niuansów.

Spośród innych cech projektowania sieci elektrycznych w kawiarniach i restauracjach, należy wymienić:

 • Znaczenie zapewnienia stałego działania systemów przeciwpożarowych, od którego harmonijnego działania często zależy bezpieczeństwo personelu i osób odwiedzających instytucję. Dodatkowo zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych warunków, które należy spełnić w celu uzyskania zezwoleń na rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa.
 • Konieczność zapewnienia działania sprzętu muzycznego i oświetleniowego, używanego praktycznie w każdej instytucji tego typu. Cechą szczególną takiego sprzętu jest wysoka wrażliwość na spadki napięcia, ważnym jest więc uwzględnienie tego przy dokonywaniu obliczeń i projektowaniu sieci elektrycznej.
 • Podczas projektowania systemów zasilania energią elektryczną należy również wziąć pod uwagę warunki podwyższonej wilgotności w pomieszczeniach kuchennych przedsiębiorstwa gastronomicznego, mające niekorzystny wpływ na ogólny stan i funkcjonowanie sieci elektrycznej.
 • Ważnym czynnikiem podczas montażu sieci elektrycznych w restauracjach jest zachowanie designerskiej koncepcji oraz nieskazitelnego, estetycznego wizerunku, stanowiącego niezbędny element prezencji danego miejsca.

Tak wysokie wymagania, stawiane organizacji zasilania energią elektryczną restauracji i innych punktów gastronomicznych, potwierdzają, że zarówno jego projektowanie, jak i bezpośredni montaż sieci elektrycznych powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów, z odpowiednim stażem pracy w danej branży. Firma EDS Inżynieria oferuje swoje usługi w zakresie efektywnych i bezpiecznych sieci zasilania energią elektryczną dla dużych i niewielkich kawiarni, restauracji, barów itp. Przy projektowaniu sieci, specjaliści naszej firmy szczególną uwagę poświęcają takim elementom, jak:

 • ich wysoka niezawodność i stopień ochrony;
 • zapewnienie nieprzerwanej pracy sieci poprzez planowanie podłączenia rezerwowych źródeł zasilania;
 • precyzja wykonania prac montażowych i całkowite ukrycie sieci elektrycznej.

Podczas planowania oświetlenia pomieszczeń kuchennych i sal dla gości, stosowane są różne metody. W pierwszej metodzie szczególną uwagę zwraca się na dostateczną jasność światła, w drugiej zaś – na podział przestrzeni na strefy, różną funkcjonalność urządzeń oświetleniowych w różnych strefach pomieszczenia (w obrębie miejsc do siedzenia, parkietu tanecznego itp.), na ich funkcje dekoracyjne.

Dla dużych przedsiębiorstw, na życzenie klienta, możemy opracować systemy rozporządzania i automatyzacji, umożliwiające efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

W zakres usług, świadczonych przez specjalistów firmy EDS Inżynieria , zalicza się:

 • wykonanie dokładnych obliczeń i opracowanie projektów systemów zasilania energią elektryczną;
 • dostawę urządzeń do sieci elektrycznych i materiałów do ich montażu;
 • montaż sieci elektrycznych i instalacja urządzeń;
 • wykonanie prac rozruchowych sieci elektrycznej.

Dodatkowo, specjaliści naszej firmy mogą przejąć obowiązki, związane z obsługą sieci elektrycznej w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Send