Konsultacje

Engineers on building site checking plansSzybko rozwijające się technologie powodują konieczność doskonalenia sprzętu, używanego do organizacji zasilania energią elektryczną i automatyzacji obiektów o różnym przeznaczeniu. Firma EDS Inżynieria wykonuje wszelkie rodzaje prac w zakresie tworzenia nowoczesnych sieci zasilania energią elektryczną. Jednak obsługa sieci i sprzętu realizowana jest przez specjalistów organizacji, do których one należą. Często brak im kompetencji w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń technologicznych, wdrażanych do obiektów. Dlatego specjaliści EDS Inżynieria przewidzieli taką usługę, jak konsultacje techniczne, dotyczące zasilania energią elektryczną.

Ogromne doświadczenie, zdobyte przez inżynierów EDS Inżynieria w długim okresie pracy na wielu rodzajach obiektów, a także okresowe podwyższanie kwalifikacji, pozwalają na dostarczanie klientom niezbędnych informacji, dotyczących wszelkich kwestii, związanych z zasilaniem energią elektryczną.

Zwracając się do EDS Inżynieria otrzymają Państwo dokładne i rzeczowe odpowiedzi na wszystkie interesujące Państwa pytania.

Do usług konsultacyjnych świadczonych przez firmę zaliczają się:

  • zdalne lub osobiste jednorazowe konsultacje;
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów, protokołów dopuszczenia instalacji elektrycznych do eksploatacji, niezbędnych do złożenia w Urzędzie Dozoru Technicznego, przygotowaniu dokumentów w celu otrzymania zezwolenia na wprowadzenie dodatkowych mocy i in.;
  • sporządzenie planu prac elektromontażowych, uwzględniających wykaz niezbędnych materiałów, sprzętu i asortymentu, ich ceny;
  • pomoc w doborze niezbędnych urządzeń elektrycznych, podjęciu decyzji, dotyczącej celowości zakupu danego modelu;
  • konsultacje w zakresie eksploatacji zainstalowanego sprzętu, zasadach jego obsługi itp.

Wykwalifikowani specjaliści firmy gotowi są do udzielenia pomocy:

  • gdy zamierzają Państwo doprowadzić system zasilania energią elektryczną do idealnego stanu, lecz nie wiedzą Państwo, od czego zacząć;
  • gdy od instytucji nadzorujących nadeszło kolejne wezwanie i nie wiedzą Państwo, jak naprawić sytuację;
  • kiedy niepokoi Państwa stan bezpieczeństwa energetycznego w Państwa obiekcie;
  • jeśli mają Państwo trudności z wypełnieniem kwestionariusza, wymaganego do uzyskania warunków technicznych;
  • jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub problemy związane z systemami zasilania energią elektryczną.

Nie starajcie się rozwiązać problemu sami, jeśli mają Państwo choćby najmniejsze wątpliwości co do słuszności podejmowanej decyzji. Systemy zasilania energią elektryczną są bezpieczne wyłącznie wtedy, gdy znajdują się w rękach doświadczonych i kompetentnych specjalistów. Zaufajcie inżynierom EDS Inżynieria: nie tylko podpowiemy, jak rozwiązać problemy, ale i pomożemy zaoszczędzić pieniądze.

Nie potrafi ten, kto się nie uczy, a my jesteśmy gotowi podpowiedzieć, pokazać i nauczyć!

 

Załatwić formalnie zamówienie:

Send
Также вставьте сразу после открывающего тега следующий фрагмент: